o nas

Poznaj nasze Działania

Fundacja Otwarte Drzwi została ustanowiona dla realizacji celów ochrony zdrowia, w szczególności z zakresu chorób cywilizacyjnych XXI wieku, w tym przeciwdziałaniu zagrożeniom w zakresie schorzeń onkologicznych, zdrowia psychicznego, stresu oraz chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny psychosomatycznej, ponadto problemów dotyczących prokreacji. W obszarze zdrowia Fundację budują dwa zespoły, a każdy z nich skupia się  na odrębnych zagadnieniach zdrowotnych mających szeroki wydźwięk społeczny, jednak finalnie prace obu zespołów uzupełniają się.
Fundacja od grudnia 2022 roku jest Partnerem Związku Miast Bałtyckich –wiodącej, proaktywnej organizacji mobilizującej wspólny potencjał miast członkowskich regionu Morza Bałtyckiego, która została ustanowiona w 1991 roku (www.ubc.net).

Pod skrzydłami Fundacji rozwijane są projekty wpisujące się w cele jej działalności:

Prokreacja – nowoczesne technologie leczenia niepłodności

Nowoczesne

technologie leczenia niepłodności

Innowacyjny, autorski program jaki został opracowany dla Fundacji oferuje kompleksowe wsparcie całej rodziny, a nie tylko jednostki.  Wierzymy, że profilaktyka i leczenie powinno obejmować człowieka w jego naturalnym środowisku, jakim jest rodzina. Sposób życia, warunki pracy, dieta, nawyki, relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny wpływają na zdrowie. Zaufanie do lekarza i rozumienie terapii, zasad postępowania, modyfikacja stylu życia jest bardzo ważne w leczeniu chorób zarówno ostrych jak i przewlekłych.

Nasza filozofia opiera się na holistycznym podejściu do zdrowia i zrównoważonym funkcjonowaniu w obliczu wyzwań każdego dnia, dlatego już wkrótce planujemy rozwinąć nasze działania o obszar fizjoterapii a także skupimy więcej uwagi na walce ze skutkami stresu i obciążenia psychicznego. Do naszego zespołu już niedługo dołączy fizjoterapeutka, pasjonatka zagadnień wspierających równowagę psycho-fizyczną i wszystkiego, co w sposób naturalny wpływa na utrzymanie lub odzyskanie zdrowia.

DIETOTERAPIA W INSULINOOPORNOŚCI

Oddział Puławy

W sierpniu 2022 roku został powołany Oddział Fundacji w Puławach. Zespół z Puław swoje prace kierunkuje na problematykę związaną z coraz częściej występującymi zaburzeniami matebolicznymi, które znacząco pogarszają jakość życia. Aktualnie prace trwają nad Programem związanym z insulinoopornością, a jego celem jest poszerzenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz dostarczenie rozwiązań i narzędzi wspierających osoby zmagające się z tym zaburzeniem.

Program obejmuje takie zagadnienia jak:

Wsparcie

Usługi prawne

Fundacja Rozwiązywania Sporów oraz Stowarzyszenie Pactum promują alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mając na uwadze zasadę synergii międzysektorowej, prowadzona jest współpraca zarówno z sektorem publicznym, sektorem prywatnym, a także innymi organizacjami pozarządowymi. Realizowana jest również działalność gospodarcza głównie w zakresie rzecznictwa – tworzenia opinii prawnych i doradztwa oraz edukacji prawnej.