o nas

Poznaj nasze Działania

Fundacja Otwarte Drzwi została ustanowiona dla realizacji celów ochrony zdrowia, w szczególności z zakresu chorób cywilizacyjnych XXI wieku, w tym przeciwdziałaniu zagrożeniom w zakresie schorzeń onkologicznych, zdrowia psychicznego, stresu oraz chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny psychosomatycznej, ponadto problemów dotyczących prokreacji. W obszarze zdrowia Fundację budują dwa zespoły, a każdy z nich skupia się  na odrębnych zagadnieniach zdrowotnych mających szeroki wydźwięk społeczny, jednak finalnie prace obu zespołów uzupełniają się.

Pod skrzydłami Fundacji rozwijane są projekty wpisujące się w cele jej działalności:

Prokreacja – nowoczesne technologie leczenia niepłodności

Nowoczesne

technologie leczenia niepłodnosći

Innowacyjny, autorski program jaki został opracowany dla Fundacji oferuje kompleksowe wsparcie całej rodziny, a nie tylko jednostki.  Wierzymy, że profilaktyka i leczenie powinno obejmować człowieka w jego naturalnym środowisku, jakim jest rodzina. Sposób życia, warunki pracy, dieta, nawyki, relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny wpływają na zdrowie. Zaufanie do lekarza i rozumienie terapii, zasad postępowania, modyfikacja stylu życia jest bardzo ważne w leczeniu chorób zarówno ostrych jak i przewlekłych.

Nasza filozofia opiera się na holistycznym podejściu do zdrowia i zrównoważonym funkcjonowaniu w obliczu wyzwań każdego dnia, dlatego już wkrótce planujemy rozwinąć nasze działania o obszar fizjoterapii a także skupimy więcej uwagi na walce ze skutkami stresu i obciążenia psychicznego. Do naszego zespołu już niedługo dołączy fizjoterapeutka, pasjonatka zagadnień wspierających równowagę psycho-fizyczną i wszystkiego, co w sposób naturalny wpływa na utrzymanie lub odzyskanie zdrowia.

DIETOTERAPIA W INSULINOOPORNOŚCI

Oddział Puławy

W sierpniu 2022 roku został powołany Oddział Fundacji w Puławach. Zespół z Puław swoje prace kierunkuje na problematykę związaną z coraz częściej występującymi zaburzeniami matebolicznymi, które znacząco pogarszają jakość życia. Aktualnie prace trwają nad Programem związanym z insulinoopornością, a jego celem jest poszerzenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz dostarczenie rozwiązań i narzędzi wspierających osoby zmagające się z tym zaburzeniem.

Program obejmuje takie zagadnienia jak:

Wsparcie

Usługi prawne

Fundacja Rozwiązywania Sporów oraz Stowarzyszenie Pactum promują alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mając na uwadze zasadę synergii międzysektorowej, prowadzona jest współpraca zarówno z sektorem publicznym, sektorem prywatnym, a także innymi organizacjami pozarządowymi. Realizowana jest również działalność gospodarcza głównie w zakresie rzecznictwa – tworzenia opinii prawnych i doradztwa oraz edukacji prawnej.