Usługi Prawne

Wsparcie

Usługi prawne

Fundacja Rozwiązywania Sporów promuje alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mając na uwadze zasadę synergii międzysektorowej, prowadzona jest współpraca zarówno z sektorem publicznym, sektorem prywatnym, a także innymi organizacjami pozarządowymi. Realizowana jest również działalność gospodarcza głównie w zakresie rzecznictwa – tworzenia opinii prawnych i doradztwa oraz edukacji prawnej.

Stowarzyszenie „Pactum” zostało zarejestrowane w w dniu 25 stycznia 2016 r. w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000598305.
Nasze działania prowadzimy w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego. Stowarzyszenie prowadzi działalność polegającą na zwiększaniu świadomości prawnej społeczeństwa, w tym promuje alternatywne (pozasądowe) sposoby rozwiązywania sporów. Do głównych filarów naszej działalności zaliczyć należy przede wszystkim:- funkcjonowanie Ośrodka Mediacyjnego zrzeszającego mediatorów z całej Polski,- prowadzenie Centrum Szkoleniowego świadczącego profesjonalne szkolenia z zakresu prawa, mediacji oraz dziedzin pokrewnych,- działalność Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego udzielamy konsultacji prawnych oraz organizujemy wsparcie prawne dla ofiar przemocy, a także osób zagrożonych działaniami przemocowymi.
Realizując działalność statutową, mając na uwadze zasadę synergii międzysektorowej, współpracujemy zarówno z sektorem publicznym, sektorem prywatnym, a także innymi organizacjami pozarządowymi.

Stowarzyszenie „Pactum” zostało zarejestrowane w w dniu 25 stycznia 2016 r. w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000598305.
Nasze działania prowadzimy w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego. Stowarzyszenie prowadzi działalność polegającą na zwiększaniu świadomości prawnej społeczeństwa, w tym promuje alternatywne (pozasądowe) sposoby rozwiązywania sporów.

Do głównych filarów naszej działalności zaliczyć należy przede wszystkim:

– funkcjonowanie Ośrodka Mediacyjnego zrzeszającego mediatorów z całej Polski,
– prowadzenie Centrum Szkoleniowego świadczącego profesjonalne szkolenia z zakresu prawa, mediacji oraz dziedzin pokrewnych,
– działalność Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego udzielamy konsultacji prawnych oraz organizujemy wsparcie prawne dla ofiar przemocy, a także osób zagrożonych działaniami przemocowymi.

Realizując działalność statutową, mając na uwadze zasadę synergii międzysektorowej, współpracujemy zarówno z sektorem publicznym, sektorem prywatnym, a także innymi organizacjami pozarządowymi.